User Tools

Site Tools


5147--8719-vesm-r-la-gi

8719 Vesmír là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1570.1572425 ngày (4.30 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 11 tháng 11 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
5147--8719-vesm-r-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)