User Tools

Site Tools


5148--8861-jenskandler-la-gi

Jenskandler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen và L. D. Schmadel
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 3 tháng 10 năm 1991
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8861
Tên thay thế 1991 TF7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0669620
Viễn điểm quỹ đạo 3.1353702
Độ lệch tâm 0.2053710
Chu kỳ quỹ đạo 1532.3237959
Độ bất thường trung bình 184.35302
Độ nghiêng quỹ đạo 10.96721
Kinh độ của điểm nút lên 217.84055
Acgumen của cận điểm 315.71783
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0147
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.50

8861 Jenskandler (1991 TF7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 10 năm 1991 bởi F. Borngen và L. D. Schmadel ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8861 Jenskandler
5148--8861-jenskandler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)