User Tools

Site Tools


5149--t93-s-ng-b-n-t-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

5149--t93-s-ng-b-n-t-a-la-gi [2018/11/07 17:10] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Súng bắn tỉa T93</​b>​ (Type 93, Kiểu 93) (tiếng Trung Quốc:​七點六二公厘T93狙擊槍) là loại súng bắn tỉa có thoi nạp đạn trượt động được thiết kế và sản xuất bởi Trung Hoa Dân Quốc.<​sup id="​cite_ref-news.ltn.com.tw_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Nó được giới thiệu trước công chúng lần đầu tiên năm 2007 trong triển lãm công nghệ vũ trụ và quốc phòng Đài Bắc. Tổ chức chính chịu trách nhiệm chế tạo loại súng này là 205th Armory cùng sự hỗ trợ của các công ty không cho xác định danh tính trong và ngoài Đài Loan.<​sup id="​cite_ref-news.ltn.com.tw_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Dựa vào thời gian xuất hiện và vẻ ngoài của nó thì nó rất gần giống với lúc khẩu súng bắn tỉa M24. Nó có các tính năng tương đương cũng như hộp đạn rời trong khá giống M24. Nòng súng được gắn tự do. Một điểm đáng chú ý của nó và M24 là loại súng này không có điểm ruồi. Báng súng gấp kéo ra/đẩy vào có thể điều chỉnh độ dài phù hợp H-S Precision PST-25 đã được thay đổi một chút cho phù hợp với các binh sĩ của Đài Loan.<​sup id="​cite_ref-news.ltn.com.tw_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Theo hình dáng bên ngoài thì mẫu thử nghiệm của T93 được trang bị ống nhắm Leupold Ultra M3A có thể cho phép gắn bộ phận nhìn trong đêm vào ống ngắm gắn trên thanh răn ở thân súng. Hệ thống gắn ống ngắm trông giống như hệ thống mà McCann Industries MIRS chế tạo nhưng ít răng hơn. Chân chống là loại Harris Ultralight 1A2 Series.<​sup id="​cite_ref-news.ltn.com.tw_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Theo thông tin được công bố chính thức thì T93 độ chính xác tốt nhất mà nó đạt được là khi bắn 3 viên với độ lệch 0.3 MOA trong phạm vi 800 m lúc thử nghiệm. Nó không thông báo về loại đạn đã được sản xuất về nhà máy hay loại đạn đã được sử dụng cho việc chế tạo thí nghiệm. T93 đã thành công sau sau cuộc thử nghiệm về độ bền với việc bắn 6.000 viên đạn mà không gặp trục trặc nào.<​sup id="​cite_ref-news.ltn.com.tw_1-4"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Hiện nay thủy quân lục chiến Trung Hoa Dân Quốc đã mua 179 khẩu T93 cùng hơn 100.000 viên đạn và các phụ kiện đính kèm để trang bị cho mình vào năm 2008. 130 khẩu cùng 74.000 viên đạn được mua năm 2009 trong khi 47 khẩu cùng 26.000 viên đạn sẽ mua trong năm 2010. Tổng cộng chi phí là 120.000.000 tân đài tệ (3.800.000 USD).<​sup id="​cite_ref-news.ltn.com.tw_1-5"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1253
 +Cached time: 20181012112011
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.116 seconds
 +Real time usage: 0.138 seconds
 +Preprocessor visited node count: 866/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9611/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1235/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1342/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 980 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​93.817 ​     1 -total
 + ​88.34% ​  ​82.880 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Weapon
 + ​73.72% ​  ​69.166 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​10.43% ​   9.782      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​WPMILHIST_Infobox_style
 + ​10.30% ​   9.665      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +  8.42%    7.898      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_ROC
 +  5.83%    5.469      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.84%    3.599      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry/​core
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​523713-0!canonical and timestamp 20181012112010 and revision id 26045110
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
5149--t93-s-ng-b-n-t-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)