User Tools

Site Tools


5150--9117-aude-la-gi

Aude
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. Morata và S. Morata
Nơi khám phá Martigues
Ngày khám phá 27 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9117
Tên thay thế 1997 FR1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0191169
Viễn điểm quỹ đạo 2.8234283
Độ lệch tâm 0.1660927
Chu kỳ quỹ đạo 1376.1442114
Độ bất thường trung bình 17.55257
Độ nghiêng quỹ đạo 10.19813
Kinh độ của điểm nút lên 91.02621
Acgumen của cận điểm 43.81719
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

9117 Aude (1997 FR1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 27 tháng 3 năm 1997 bởi D. Morata và S. Morata ở Martigues.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9117 Aude
5150--9117-aude-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)