User Tools

Site Tools


5151--9262-bordovitsyna-la-gi

Bordovitsyna
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. M. Smirnova
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 6 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9262
Tên thay thế 1973 RF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2207492
Viễn điểm quỹ đạo 2.9474526
Độ lệch tâm 0.1406105
Chu kỳ quỹ đạo 1517.2691145
Độ bất thường trung bình 119.97023
Độ nghiêng quỹ đạo 15.83303
Kinh độ của điểm nút lên 6.01095
Acgumen của cận điểm 1.53415
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

9262 Bordovitsyna (1973 RF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 9 năm 1973 bởi T. M. Smirnova ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9262 Bordovitsyna
5151--9262-bordovitsyna-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)