User Tools

Site Tools


5152--9468-brewer-la-gi

Brewer
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 1 tháng 6 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9468
Tên thay thế 1998 LT2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9867032
Viễn điểm quỹ đạo 2.6532448
Độ lệch tâm 0.1436528
Chu kỳ quỹ đạo 1290.6934584
Độ bất thường trung bình 214.94785
Độ nghiêng quỹ đạo 10.00604
Kinh độ của điểm nút lên 197.42563
Acgumen của cận điểm 158.95625
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

9468 Brewer (1998 LT2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 6 năm 1998 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9468 Brewer
5152--9468-brewer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)