User Tools

Site Tools


5153--9770-discovery-la-gi

Discovery
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nihondaira
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9770
Tên thay thế 1993 EE
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9464952
Viễn điểm quỹ đạo 2.6181798
Độ lệch tâm 0.1471484
Chu kỳ quỹ đạo 1259.4131953
Độ bất thường trung bình 121.26480
Độ nghiêng quỹ đạo 3.95160
Kinh độ của điểm nút lên 136.38035
Acgumen của cận điểm 67.51122
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

9770 Discovery (1993 EE) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1993 bởi T. Urata ở Đài thiên văn Nihondaira.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9770 Discovery
5153--9770-discovery-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)