User Tools

Site Tools


5154--danh-s-la-gi

Danh Sỹ là một xã thuộc huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam.

Xã Danh Sỹ có diện tích 21,51 km², dân số năm 1999 là 904 người,[1] mật độ dân số đạt 42 người/km².

Xã có vị trí:

  • Bắc giáp xã Thụy Hùng, xã Đức Long.
  • Đông giáp xã Đức Long, xã Quốc Khánh (Tràng Định, Lạng Sơn).
  • Nam giáp xã Quốc Khánh (Tràng Định, Lạng Sơn).
  • Tây giáp xã Lê Lợi, thị trấn Đông Khê, xã Lê Lai.

Xã Danh Sĩ có diện tích 21,51 km², dân số năm 1999 là 904 người.[2], mật độ dân cư đạt 42 người/km².

Xã Danh Sĩ được chia thành các xóm: Bó Luông, Bản Bung, Bản Pằng, Pác Danh, Chộc Chẳng, Bản Nhân.

Trên địa bàn xã Danh Sĩ có một số ngọn núi như khau Cà, Lũng Vai, Nà Pí. Các con suối chảy trên địa bàn là Nà Hang, Nà Ngườm, Bó Luông.

  1. ^ a ă â b “Mã số đơn vị hành chính Việt Nam”. Bộ Thông tin & Truyền thông. Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2012. 
  2. ^ Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
5154--danh-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)