User Tools

Site Tools


5156--10263-vadimsimona-la-gi

Vadimsimona
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10263
Tên thay thế 1976 SE5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2044045
Viễn điểm quỹ đạo 3.1181267
Độ lệch tâm 0.1716706
Chu kỳ quỹ đạo 1585.7354987
Độ bất thường trung bình 359.55124
Độ nghiêng quỹ đạo 10.35693
Kinh độ của điểm nút lên 209.28581
Acgumen của cận điểm 291.14082
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

10263 Vadimsimona (1976 SE5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1976, bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10263 Vadimsimona
5156--10263-vadimsimona-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)