User Tools

Site Tools


5157--10433-ponsen-la-gi

Ponsen
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10433
Tên thay thế 4716 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5607941
Viễn điểm quỹ đạo 2.9536503
Độ lệch tâm 0.0712413
Chu kỳ quỹ đạo 1672.2687670
Độ bất thường trung bình 232.33708
Độ nghiêng quỹ đạo 6.85403
Kinh độ của điểm nút lên 19.66753
Acgumen của cận điểm 248.88039
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10433 Ponsen (4716 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10433 Ponsen
5157--10433-ponsen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)