User Tools

Site Tools


5158--10619-ninigi-la-gi

Ninigi
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10619
Tên thay thế 1997 WO13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2139611
Viễn điểm quỹ đạo 2.5036955
Độ lệch tâm 0.0614149
Chu kỳ quỹ đạo 1323.2531340
Độ bất thường trung bình 193.24204
Độ nghiêng quỹ đạo 7.86530
Kinh độ của điểm nút lên 86.03147
Acgumen của cận điểm 112.98630
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

10619 Ninigi (1997 WO13) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10619 Ninigi
5158--10619-ninigi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)