User Tools

Site Tools


5159--10797-guatemala-la-gi

Guatemala
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 4 tháng 4 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10797
Đặt tên theo Guatemala
Tên thay thế 1992 GO4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0025208
Viễn điểm quỹ đạo 2.5416040
Độ lệch tâm 0.1186330
Chu kỳ quỹ đạo 1250.9178610
Độ bất thường trung bình 268.99805
Độ nghiêng quỹ đạo 2.70927
Kinh độ của điểm nút lên 199.49518
Acgumen của cận điểm 348.82670
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

10797 Guatemala (1992 GO4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 4 năm 1992 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu. Nó được đặt theo tên Trung Mỹn country thuộc Guatemala.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2008. 
5159--10797-guatemala-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)