User Tools

Site Tools


5160--7722-firneis-la-gi

Firneis
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7722
Tên thay thế 2240 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1729914
Viễn điểm quỹ đạo 2.5295274
Độ lệch tâm 0.0758181
Chu kỳ quỹ đạo 1316.8892398
Độ bất thường trung bình 32.64135
Độ nghiêng quỹ đạo 7.08599
Kinh độ của điểm nút lên 16.38653
Acgumen của cận điểm 175.44000
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

7722 Firneis (2240 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 7722 Firneis
5160--7722-firneis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)