User Tools

Site Tools


5161--8084-dallas-la-gi

Dallas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi M. Koishikawa
Nơi khám phá trạm Ayashi thuộc đài thiên văn Sendai
Ngày khám phá 6 tháng 2 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8084
Đặt tên theo Dallas
Tên thay thế 1989 CL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3902685
Viễn điểm quỹ đạo 3.7362317
Độ lệch tâm 0.2196953
Chu kỳ quỹ đạo 1958.2680033
Độ bất thường trung bình 206.91387
Độ nghiêng quỹ đạo 2.14965
Kinh độ của điểm nút lên 72.40012
Acgumen của cận điểm 79.17936
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

8084 Dallas (1989 CL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 2 năm 1989 bởi M. Koishikawa ở trạm Ayashi thuộc đài thiên văn Sendai.[1]

  1. ^ JPL “Small-Body Database Browser ngày 8084 Dallas”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2011. 
5161--8084-dallas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)