User Tools

Site Tools


5162--8232-akiramizuno-la-gi

Akiramizuno
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 16 tháng 10 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8232
Tên thay thế 1997 UW3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0550391
Viễn điểm quỹ đạo 2.7729181
Độ lệch tâm 0.1486921
Chu kỳ quỹ đạo 1369.9305198
Độ bất thường trung bình 279.43268
Độ nghiêng quỹ đạo 2.87148
Kinh độ của điểm nút lên 8.94883
Acgumen của cận điểm 53.64916
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8232 Akiramizuno (1997 UW3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 10 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8232 Akiramizuno
5162--8232-akiramizuno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)