User Tools

Site Tools


5163--8393-tetsumasakamoto-la-gi

Tetsumasakamoto
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 15 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8393
Tên thay thế 1993 TJ1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8378048
Viễn điểm quỹ đạo 2.7106534
Độ lệch tâm 0.1918999
Chu kỳ quỹ đạo 1252.7076754
Độ bất thường trung bình 123.91223
Độ nghiêng quỹ đạo 6.00750
Kinh độ của điểm nút lên 23.22425
Acgumen của cận điểm 316.75304
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

8393 Tetsumasakamoto (1993 TJ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 10 năm 1993 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8393 Tetsumasakamoto
5163--8393-tetsumasakamoto-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)