User Tools

Site Tools


5164--8555-mirimao-la-gi

Mirimao
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8555
Tên thay thế 1995 LD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1919581
Viễn điểm quỹ đạo 2.5215111
Độ lệch tâm 0.0699173
Chu kỳ quỹ đạo 1321.4917395
Độ bất thường trung bình 222.44844
Độ nghiêng quỹ đạo 6.00407
Kinh độ của điểm nút lên 216.70660
Acgumen của cận điểm 18.01231
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

8555 Mirimao (1995 LD) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8555 Mirimao
5164--8555-mirimao-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)