User Tools

Site Tools


5165--8720-takamizawa-la-gi

Takamizawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Nakamura
Nơi khám phá Kuma Kogen
Ngày khám phá 16 tháng 11 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8720
Tên thay thế 1995 WE1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7192399
Viễn điểm quỹ đạo 3.4469377
Độ lệch tâm 0.1180144
Chu kỳ quỹ đạo 1977.3224187
Độ bất thường trung bình 292.16780
Độ nghiêng quỹ đạo 4.54468
Kinh độ của điểm nút lên 62.40375
Acgumen của cận điểm 184.79501
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.3

8720 Takamizawa (1995 WE1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 11 năm 1995 bởi A. Nakamura ở Kuma Kogen.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8720 Takamizawa
5165--8720-takamizawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)