User Tools

Site Tools


5166--8862-takayukiota-la-gi

8862 Takayukiota (tên chỉ định: 1991 UZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Satoru Otomo ở Takane, Yamanashi, Nhật Bản, ngày 18 tháng 10 năm 1991. Nó được đặt theo tên Takayuki Ota, nhà thiên văn học nghiệp dư Nhật Bản.

5166--8862-takayukiota-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)