User Tools

Site Tools


5168--9263-khariton-la-gi

Khariton
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9263
Tên thay thế 1976 SX5
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5499870
Viễn điểm quỹ đạo 3.7282780
Độ lệch tâm 0.1876778
Chu kỳ quỹ đạo 2031.4815307
Độ bất thường trung bình 268.31324
Độ nghiêng quỹ đạo 2.12813
Kinh độ của điểm nút lên 65.86667
Acgumen của cận điểm 285.06896
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9263 Khariton (1976 SX5) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9263 Khariton
5168--9263-khariton-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)