User Tools

Site Tools


5169--9470-jussieu-la-gi

Jussieu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 26 tháng 7 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9470
Tên thay thế 1998 OS10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5722544
Viễn điểm quỹ đạo 3.7235522
Độ lệch tâm 0.1828674
Chu kỳ quỹ đạo 2040.0014824
Độ bất thường trung bình 258.37373
Độ nghiêng quỹ đạo 2.03596
Kinh độ của điểm nút lên 163.10265
Acgumen của cận điểm 175.94445
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

9470 Jussieu (1998 OS10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 7 năm 1998 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9470 Jussieu
5169--9470-jussieu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)