User Tools

Site Tools


5170--9774-annjudge-la-gi

Annjudge
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9774
Tên thay thế 1993 NO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2168737
Viễn điểm quỹ đạo 2.8489155
Độ lệch tâm 0.1247667
Chu kỳ quỹ đạo 1472.3942038
Độ bất thường trung bình 132.50486
Độ nghiêng quỹ đạo 0.53943
Kinh độ của điểm nút lên 335.06481
Acgumen của cận điểm 80.33724
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

9774 Annjudge (1993 NO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 7 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9774 Annjudge
5170--9774-annjudge-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)