User Tools

Site Tools


5171---c-long-th-ch-an-la-gi

Đức Long là một xã của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Đức Long có diện tích 31,25 km², dân số năm 1999 là 1.962 người.[1], mật độ dân cư đạt 66 người/km².

Xã Đức Long có 9 xóm hành chính: Bản Vì, Bản Nghèn, Bản Viện, Đoỏng Đeng, Nà Giới, Nà Mản, Bản Là, Bản Pò, Bản Mới.

Trên địa bàn xã Đức Long có một số ngọn núi như Cốc Phường, Keng Phân, Khau Múc, Lầm Lường, Lũng Phản, Phia Tòn. Các con suối chảy trên địa bàn xã gồm suối Bản Là, suối Nà Đao, suối No Đạo, suối Nà Rị. Trên địa phận Đức Long có đài quan sát Bộ chỉ huy chiến dịch biên giới 1950. xã có đồn biên phòng Đức Long và trạm biên phòng Nà Lạn.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5171---c-long-th-ch-an-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)