User Tools

Site Tools


5172--10136-gauguin-la-gi

Gauguin
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10136
Đặt tên theo Paul Gauguin
Tên thay thế 1993 OM3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9932824
Viễn điểm quỹ đạo 2.4756190
Độ lệch tâm 0.1079318
Chu kỳ quỹ đạo 1219.9852700
Độ bất thường trung bình 228.80316
Độ nghiêng quỹ đạo 6.40683
Kinh độ của điểm nút lên 120.56273
Acgumen của cận điểm 92.78254
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

10136 Gauguin (1993 OM3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu phát hiện ngày 20 tháng 7 năm 1993. Nó được đặt tên theo họ của Paul Gauguin - họa sĩ trường phái Hậu ấn tượng người Pháp.[1]

  1. ^ Schmadel, Lutz D.; International Astronomical Union (2003). Dictionary of minor planet names. Berlin; New York: Springer-Verlag. tr. 722. ISBN 978-3-540-00238-3. Truy cập ngày 9 tháng 9 năm 2011. 
  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10136 Gauguin
5172--10136-gauguin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)