User Tools

Site Tools


5176--10799-yucat-n-la-gi

10799 Yucatán là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1409.8548778 ngày (3.86 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 26 tháng 7 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2008. 
5176--10799-yucat-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)