User Tools

Site Tools


5177--7723-lugger-la-gi

Lugger
Khám phá
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana
Nơi khám phá Đài thiên văn Goethe Link
Ngày khám phá ngày 28 tháng 8 năm 1952
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 7723
Tên thay thế 1952 QW
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên ngày 14 tháng 5 năm 2008
Viễn điểm quỹ đạo 2.9863492
Cận điểm quỹ đạo 1.6040338
Độ lệch tâm 0.3011329
Chu kỳ quỹ đạo 1270.0675524
Độ bất thường trung bình 347.30194
Độ nghiêng quỹ đạo 6.06341
Kinh độ của điểm nút lên 111.20648
Acgumen của cận điểm 267.01640
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

7723 Lugger (1952 QW) là một thiên thạch xuyên Sao Hỏa được phát hiện vào ngày 28 tháng 08 năm 1952 bởi Chương trình tiểu hành tinh Indiana tại Đài thiên văn Goethe Link.

  • JPL Small-Body Database Browser on 7723 Lugger
5177--7723-lugger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)