User Tools

Site Tools


5178--8086-peterthomas-la-gi

Peterthomas
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Bowell
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 1 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8086
Tên thay thế 1989 RB6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.1019993
Viễn điểm quỹ đạo 4.7875885
Độ lệch tâm 0.2136473
Chu kỳ quỹ đạo 2861.7712043
Độ bất thường trung bình 149.41799
Độ nghiêng quỹ đạo 12.14636
Kinh độ của điểm nút lên 28.79699
Acgumen của cận điểm 288.75696
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.5

8086 Peterthomas (1989 RB6) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 9 năm 1989 bởi E. Bowell ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8086 Peterthomas
5178--8086-peterthomas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)