User Tools

Site Tools


5180--8395-rembaut-la-gi

Rembaut
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8395
Tên thay thế 1993 TQ23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0210585
Viễn điểm quỹ đạo 2.4501931
Độ lệch tâm 0.0959764
Chu kỳ quỹ đạo 1220.9477600
Độ bất thường trung bình 45.05755
Độ nghiêng quỹ đạo 1.88124
Kinh độ của điểm nút lên 104.56188
Acgumen của cận điểm 12.53922
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

8395 Rembaut (1993 TQ23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8395 Rembaut
5180--8395-rembaut-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)