User Tools

Site Tools


5181--8556-jana-la-gi

Jana
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Z. Moravec
Nơi khám phá Klet
Ngày khám phá 7 tháng 7 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8556
Tên thay thế 1995 NB
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8485989
Viễn điểm quỹ đạo 3.9592539
Độ lệch tâm 0.3634140
Chu kỳ quỹ đạo 1807.4938696
Độ bất thường trung bình 183.69812
Độ nghiêng quỹ đạo 5.36495
Kinh độ của điểm nút lên 107.34119
Acgumen của cận điểm 256.99308
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

8556 Jana (1995 NB) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 7 năm 1995 bởi Z. Moravec ở Klet.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8556 Jana
5181--8556-jana-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)