User Tools

Site Tools


5182--8721-amos-la-gi

AMOS
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi AMOS
Nơi khám phá Haleakala
Ngày khám phá 14 tháng 1 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8721
Đặt tên theo Air Force Maui Optical và Supercomputing observatory
Tên thay thế 1996 AO3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 3.7739548
Viễn điểm quỹ đạo 4.0210012
Độ lệch tâm 0.0316931
Chu kỳ quỹ đạo 2810.4376218
Độ bất thường trung bình 316.29655
Độ nghiêng quỹ đạo 5.44830
Kinh độ của điểm nút lên 265.43175
Acgumen của cận điểm 85.69567
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0235
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.20

8721 AMOS (1996 AO3) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 1 năm 1996 bởi AMOS ở Haleakala.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8721 AMOS
5182--8721-amos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)