User Tools

Site Tools


5183--8865-yakiimo-la-gi

Yakiimo
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi A. Natori và T. Urata
Nơi khám phá Trạm quan sát JCPM Yakiimo
Ngày khám phá 1 tháng 1 năm 1992
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8865
Tên thay thế 1992 AF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2972277
Viễn điểm quỹ đạo 3.7149513
Độ lệch tâm 0.2358086
Chu kỳ quỹ đạo 1903.7122442
Độ bất thường trung bình 41.35841
Độ nghiêng quỹ đạo 7.87293
Kinh độ của điểm nút lên 228.41560
Acgumen của cận điểm 261.27205
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

8865 Yakiimo (1992 AF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 1 năm 1992 bởi A. Natori và T. Urata ở Trạm quan sát JCPM Yakiimo.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8865 Yakiimo
5183--8865-yakiimo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)