User Tools

Site Tools


5185--9121-stefanovalentini-la-gi

Tiểu hành tinh 9121 Stefanovalentini được phát hiện ngày 24 tháng 02 1998 bởi Silvano Casulli ở Colleverde Observatory ở Ý. Nó là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên của nhà thiên văn học Stefano Valentini người Ý.

5185--9121-stefanovalentini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)