User Tools

Site Tools


5186--9265-ekman-la-gi

Ekman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9265
Tên thay thế 1978 RC9
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8594910
Viễn điểm quỹ đạo 2.5966750
Độ lệch tâm 0.1654301
Chu kỳ quỹ đạo 1214.7739594
Độ bất thường trung bình 358.11736
Độ nghiêng quỹ đạo 4.01737
Kinh độ của điểm nút lên 338.48444
Acgumen của cận điểm 328.57373
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

9265 Ekman (1978 RC9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1978 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9265 Ekman
5186--9265-ekman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)