User Tools

Site Tools


5187--9471-ostend-la-gi

Ostend
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 26 tháng 7 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9471
Đặt tên theo Ostend
Tên thay thế 1998 OU13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5582240
Viễn điểm quỹ đạo 3.0217558
Độ lệch tâm 0.0830705
Chu kỳ quỹ đạo 1702.1678195
Độ bất thường trung bình 310.47418
Độ nghiêng quỹ đạo 2.43627
Kinh độ của điểm nút lên 310.30982
Acgumen của cận điểm 110.39750
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

9471 Ostend (1998 OU13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 7 năm 1998 bởi E. W. Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9471 Ostend
5187--9471-ostend-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)