User Tools

Site Tools


5189--9775-joeferguson-la-gi

Joeferguson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 19 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9775
Tên thay thế 1993 OH12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2154108
Viễn điểm quỹ đạo 3.0102672
Độ lệch tâm 0.1521059
Chu kỳ quỹ đạo 1542.6499650
Độ bất thường trung bình 154.75138
Độ nghiêng quỹ đạo 2.56106
Kinh độ của điểm nút lên 251.26273
Acgumen của cận điểm 80.31037
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

9775 Joeferguson (1993 OH12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 7 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9775 Joeferguson
5189--9775-joeferguson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)