User Tools

Site Tools


5190---c-th-ng-la-gi

Đức Thông là một xã của huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí:

Xã Đức Thông có diện tích 71,,17 km², dân số năm 1999 là 1.957 người.[1], mật độ dân cư đạt 27 người/km².

Xã Đức Thông được chia thành các xóm: Cẩu Lặn, Đoỏng Đeng, Kéo Quỳ, Khuổi Phùm, Nà Cát, Nà Mèng, Nà Pò, Sộc Coóc, Bản Tuần, Khuổi Chắn, Khuổi Phụng, Tác Mai.

Trên địa bàn xã Canh Tân có một số ngọn núi như Bàng Bia, Khau Tó, Cam Có, Diều Phong, Đông Luông, Khau Piếc, Khuổi Chủ, khau Mài, khau Ma, Phân Mẫn Pò Lầu, khau Pứt, khau Quân, khau Sam Sẩu, khau Tèng, khau Tành. Các dòng nước chảy trên địa bàn Canh Tân gồm khuổi Cà, suối Đông Rấn, khuổi Đinh, khuổi Gìn, khuổi Mài, khuổi Nà Mèng, suối Nà Hén, khuổi Phùm, khuổi Tàng, suối Tềnh Tát, suối Thin Théc, khuối Tôm, khuổi Tuồm.

  1. ^ a ă Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ
  2. ^ Kết quả Tổng điều tra dân số năm 1999, dẫn theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT.
  3. ^ Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam
5190---c-th-ng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)