User Tools

Site Tools


5191--10137-thucydides-la-gi

Thucydides
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Caussols
Ngày khám phá 15 tháng 8 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10137
Đặt tên theo Thucydides
Tên thay thế 1993 PV6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9839219
Viễn điểm quỹ đạo 2.9686087
Độ lệch tâm 0.1988250
Chu kỳ quỹ đạo 1423.2925945
Độ bất thường trung bình 258.72437
Độ nghiêng quỹ đạo 3.76223
Kinh độ của điểm nút lên 317.20086
Acgumen của cận điểm 50.93782
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10137 Thucydides (1993 PV6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 15 tháng 8 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Caussols. Nó được đặt theo tên Thucydides, an ancient Greek historian.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10137 Thucydides
5191--10137-thucydides-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)