User Tools

Site Tools


5192--10265-gunnarsson-la-gi

Gunnarsson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10265
Tên thay thế 1978 RY6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9692221
Viễn điểm quỹ đạo 3.4866751
Độ lệch tâm 0.0801520
Chu kỳ quỹ đạo 2118.3042316
Độ bất thường trung bình 293.06749
Độ nghiêng quỹ đạo 9.42843
Kinh độ của điểm nút lên 331.79765
Acgumen của cận điểm 119.16075
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

10265 Gunnarsson (1978 RY6) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1978 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10265 Gunnarsson
5192--10265-gunnarsson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)