User Tools

Site Tools


5193--10435-tjeerd-la-gi

Tjeerd
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10435
Tên thay thế 6064 P-L
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2618626
Viễn điểm quỹ đạo 3.3069218
Độ lệch tâm 0.1876638
Chu kỳ quỹ đạo 1697.0476697
Độ bất thường trung bình 3.79556
Độ nghiêng quỹ đạo 10.69336
Kinh độ của điểm nút lên 193.28623
Acgumen của cận điểm 275.29538
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

10435 Tjeerd (6064 P-L) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10435 Tjeerd
5193--10435-tjeerd-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)