User Tools

Site Tools


5194--10627-ookuninushi-la-gi

Ookuninushi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata
Nơi khám phá Đài thiên văn Nachi-Katsuura
Ngày khám phá 19 tháng 1 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10627
Tên thay thế 1998 BW2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6985865
Viễn điểm quỹ đạo 3.3755031
Độ lệch tâm 0.1114433
Chu kỳ quỹ đạo 1933.1930372
Độ bất thường trung bình 75.71660
Độ nghiêng quỹ đạo 8.56646
Kinh độ của điểm nút lên 108.68445
Acgumen của cận điểm 269.93528
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

10627 Ookuninushi (1998 BW2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 1 năm 1998 bởi Yoshisada Shimizu và Takeshi Urata ở Đài thiên văn Nachi-Katsuura.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 10627 Ookuninushi
5194--10627-ookuninushi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)