User Tools

Site Tools


5195--10801-l-neburg-la-gi

10801 Lüneburg là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1480.5934301 ngày (4.05 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 9 năm 1992.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2008. 
5195--10801-l-neburg-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)