User Tools

Site Tools


5196--7724-moroso-la-gi

7724 Moroso là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1239.1152332 ngày (3.39 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 24 tháng 7 năm 1970.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
5196--7724-moroso-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)