User Tools

Site Tools


5197--8087-kazutaka-la-gi

Kazutaka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 29 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8087
Tên thay thế 1989 WA2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1901794
Viễn điểm quỹ đạo 2.9424372
Độ lệch tâm 0.1465642
Chu kỳ quỹ đạo 1501.6255722
Độ bất thường trung bình 209.61172
Độ nghiêng quỹ đạo 16.28487
Kinh độ của điểm nút lên 71.94959
Acgumen của cận điểm 315.48768
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

8087 Kazutaka (1989 WA2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 11 năm 1989 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8087 Kazutaka
5197--8087-kazutaka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)