User Tools

Site Tools


5198--8234-nobeoka-la-gi

Nobeoka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Seki
Nơi khám phá Geisei
Ngày khám phá 3 tháng 11 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8234
Đặt tên theo Nobeoka
Tên thay thế 1997 VK8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8385717
Viễn điểm quỹ đạo 2.8988223
Độ lệch tâm 0.0105014
Chu kỳ quỹ đạo 1774.7019782
Độ bất thường trung bình 297.36836
Độ nghiêng quỹ đạo 1.71109
Kinh độ của điểm nút lên 184.55579
Acgumen của cận điểm 345.71380
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

8234 Nobeoka (1997 VK8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 11 năm 1997 bởi T. Seki ở Geisei.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8234 Nobeoka
5198--8234-nobeoka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)