User Tools

Site Tools


5199--8397-chiakitanaka-la-gi

Chiakitanaka
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Otomo
Nơi khám phá Kiyosato
Ngày khám phá 8 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8397
Tên thay thế 1993 XO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1302137
Viễn điểm quỹ đạo 3.0376729
Độ lệch tâm 0.1755958
Chu kỳ quỹ đạo 1517.1303614
Độ bất thường trung bình 200.05727
Độ nghiêng quỹ đạo 12.95530
Kinh độ của điểm nút lên 249.90651
Acgumen của cận điểm 143.20747
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.3

8397 Chiakitanaka (1993 XO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1993 bởi S. Otomo ở Kiyosato.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8397 Chiakitanaka
5199--8397-chiakitanaka-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)