User Tools

Site Tools


5200--8557-aroun-la-gi

8557 Šaroun là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1279.1412357 ngày (3.50 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 23 tháng 7 năm 1995.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2008. 
5200--8557-aroun-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)