User Tools

Site Tools


5201--8722-schirra-la-gi

Schirra
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. G. Davis
Nơi khám phá Granville Observatory
Ngày khám phá 19 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 8722
Đặt tên theo Wally Schirra
Tên thay thế 1996 QU1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.6706595
Viễn điểm quỹ đạo 3.1031669
Độ lệch tâm 0.3000753
Chu kỳ quỹ đạo 1346.9558965
Độ bất thường trung bình 52.93753
Độ nghiêng quỹ đạo 5.86111
Kinh độ của điểm nút lên 324.45112
Acgumen của cận điểm 48.34953
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

8722 Schirra (1996 QU1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 8 năm 1996 bởi R. G. Davis ở Granville Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 8722 Schirra
5201--8722-schirra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)