User Tools

Site Tools


5204--9122-hunten-la-gi

Hunten
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 22 tháng 3 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9122
Tên thay thế 1998 FZ8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7791793
Viễn điểm quỹ đạo 3.0530527
Độ lệch tâm 0.0469586
Chu kỳ quỹ đạo 1818.8865908
Độ bất thường trung bình 105.64506
Độ nghiêng quỹ đạo 3.08814
Kinh độ của điểm nút lên 124.34528
Acgumen của cận điểm 337.18055
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

9122 Hunten (1998 FZ8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày March 22, 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9122 Hunten
5204--9122-hunten-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)