User Tools

Site Tools


5205--9266-holger-la-gi

Holger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C.-I. Lagerkvist
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1978
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9266
Đặt tên theo Holger Pedersen
Tên thay thế 1978 RD10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6256013
Viễn điểm quỹ đạo 3.2497019
Độ lệch tâm 0.1062244
Chu kỳ quỹ đạo 1839.0724740
Độ bất thường trung bình 285.10318
Độ nghiêng quỹ đạo 2.08128
Kinh độ của điểm nút lên 168.35549
Acgumen của cận điểm 221.78004
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

9266 Holger (1978 RD10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1978 bởi C.-I. Lagerkvist ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9266 Holger
5205--9266-holger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)