User Tools

Site Tools


5206--9472-bruges-la-gi

Bruges
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Eric Walter Elst
Nơi khám phá La Silla
Ngày khám phá 26 tháng 7 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 9472
Đặt tên theo Brugge
Tên thay thế 1998 OD14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5506978
Viễn điểm quỹ đạo 3.5602920
Độ lệch tâm 0.1652096
Chu kỳ quỹ đạo 1950.8360064
Độ bất thường trung bình 312.12069
Độ nghiêng quỹ đạo 1.04986
Kinh độ của điểm nút lên 178.39235
Acgumen của cận điểm 130.18541
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

9472 Bruges (1998 OD14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 26 tháng 7 năm 1998 bởi Eric Walter Elst ở La Silla.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 9472 Bruges
5206--9472-bruges-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:10 (external edit)